برای دریافت برنامه کارآموزی ترم جدید به قسمت تابلو آموزشی مراجعه کنید.


اسامی دانشجویان برتر (اول تا سوم) نیمسال دوم تحصیلی سال95-94دانشکده پرستاری و مامایی

اخبار حداقل

  برنامه کاری دانشکده پرستاری و مامایی در هفته جاری (95/11/30 لغایت 4/12/95 ) (ﺳﻪشنبه, 03 اسفند,1395)
 هماهنگی با مربیان جهت امتحان فاینال دانشجویان مامایی  ( ساعت 10 – 8   شنبه 30/11/95 ) - بازدید معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده از فیلدهای آموزشی ( ساعت 12 – 9  شنبه 30/11/95  ) - صدور کارنامه تحصیلی دانشجویان دانشکده  ( شنبه و یکشنبه 30/11 و 1/12/95 ) - ارسال گزارش افت ت...

  جلسه شورای آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی (ﺳﻪشنبه, 26 بهمن,1395)
جلسه شورای آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی روز دوشنبه مورخ 24/11/95 راس ساعت11/30 با حضور اعضاء شورا و در محل دفتر ریاست محترم دانشکده پرستاری و مامایی برگزار گردید. در این جلسه درخواست های دانشجویان، مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.  

  جلسه همفکری برنامه فرهنگی در دانشکده پرستاری و مامایی (دوشنبه, 25 بهمن,1395)
به مناسبت ایام فاطمیه در تاریخ 24/11/95 راس ساعت 12 در محل دفتر ریاست دانشکده پرستاری و مامایی، در خصوص اجرای هرچه بهتر برنامه فرهنگی زیارتی  آتی، جلسه همفکری  با حضور ریاست و پرسنل دانشکده  برگزار و در این خصوص تصمیماتی اتخاد گردید.  

   نشست اعضای گروه پرستاری در دانشکده پرستاری و مامایی (دوشنبه, 25 بهمن,1395)
به مناسبت روز پرستار در تاریخ 17/11/95 در محل دفتر ریاست دانشکده پرستاری و مامایی نشستی دوستانه با حضور کلیه اعضاء و مربیان گروه پرستاری شاغل در دانشکده و معاونت آموزشی برگزار گردید.  

  : برنامه کاری دانشکده پرستاری و مامایی در هفته جاری ( 23/11/ 95 لغایت 27/11 /95 ) (یکشنبه, 24 بهمن,1395)
- پیگیری مصوبات شورای پژوهشی      ( شنبه 23/11/95   ) - جلسه بررسی آمادگی دانشکده از نظر اعتبار بخشی  ( ساعت 11/30  شنبه  23/11/95  ) - تنظیم و ارسال گواهی حق التدریس اساتید   ( شنبه لغایت دوشنبه  23 الی 25/11/95  ) - پیگیری و نهایی نمودن برن...
(ادامه اخبار)
جستجو
مقالات اعضای هئیت علمی دانشکده حداقل
حداقل

جزوات و منابع درسی اساتید

دات نت نیوک فارسی