اطلاعیه حداقل
                                                 

 


اسامی دانشجویان برتر (اول تا سوم) نیمسال دوم تحصیلی سال95-94دانشکده پرستاری و مامایی

اخبار حداقل

  برگزاری جلسه کارگروه های تحول آموزش در دانشکده پرستاری و مامایی (یکشنبه, 26 دی,1395)
روز یکشنبه مورخ 26/10/95 جلسه کارگروه های تحول آموزش در محل دفتر ریاست دانشکده پرستاری و مامایی با حضور ریاست محترم دانشکده، معاون آموزشی پژوهشی و اعضای کارگروه ها برگزار شد. در این جلسه مسئولین کارگروه ها به ارائه گزارش عملکرد کارگروه های مربوطه پرداختند.

  برگزاری جلسه تعیین ایستگاههای سالن پراتیک دانشکده پرستاری و مامایی (یکشنبه, 26 دی,1395)
روز یکشنبه مورخ 26/10/95 راس ساعت 9 جلسه ای در محل دفتر ریاست محترم دانشکده پرستاری و مامایی با حضور ریاست دانشکده ،معاون آموزش و پژوهش دانشکده ، مدیران گروه پرستاری و مامایی و مربیان پرستاری و مامایی برگزار گردید در این جلسه اعضای حاضر در خصوص تعداد ومحتوای ایستگاههای پراتیک به بحث و تبادل نظر پرداختند.

  برگزاری جلسه گروه مامایی دانشکده پرستاری و مامایی (یکشنبه, 26 دی,1395)
جلسه گروه مامایی با حضور اعضاء گروه و مربیان آموزشی در تاریخ 22/10/95 از ساعت 12 الی 14 در محل دفتر مدیرگروه مامایی دانشکده پرستاری و مامایی جهت تعیین واحدهای کارآموزی نیمسال دوم95/96 برگزار گردید.

  برنامه کاری دانشکده پرستاری و مامایی ( 18/10/ 95 لغایت 22 /10 /95 ) (یکشنبه, 19 دی,1395)
- برگزاری امتحان بررسی سلامت ( تک واحد )     ( ساعت 10  شنبه  18/10/95  ) - جلسه کمیته منتخب دانشکده   ( ساعت  30/11   شنبه   19/10/95  ) - تدوین برنامه استراتژیک ( ساعت 13  شنبه  18/10/95  ) - آماده سازی کلاسها جهت برگزاری ام...

  برگزاری جلسه کارگروه توسعه برنامه های میان رشته ای در دانشکده پرستاری و مامایی (شنبه, 18 دی,1395)
در تاریخ 95/10/13 از ساعت 13 الی 14جلسه کارگروه توسعه برنامه های میان رشته ای در محل دانشکده پرستاری و مامایی، با حضور اعضا برگزار گردید.
(ادامه اخبار)
جستجو
مقالات اعضای هئیت علمی دانشکده حداقل
حداقل

جزوات و منابع درسی اساتید

دات نت نیوک فارسی