طراحی سایت
اطلاعیه

اطلاعیه


قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

به اطلاع می رساند با توجه به اهمیت انتخاب موضوع پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد و جلوگیری از پروژه های تحقیقاتی تکراری، کلیه دانشجویان در مرحله تصویب پروپوزال گواهی پیشینه تحقیق را از پایگاه اطلاعاتی ایرانداک از طریق مراجعه به لینک زیر:/https://pishine.irandoc.ac.ir دریافت و آن را پیوست پروپوزال نمایند. بدیهی است که ارائه گواهی پیشینه تحقیق جهت تصویب پروپوزال الزامی خواهد بود.

 

واحد تحصیلات تکمیلی واحد پژوهش دانشکده پرستاری و مامایی

 

آموزش

                                                    

         تابلو آموزشی                                                             تابلو پژوهشی   

                                                                                               

    

                                       

جستجو