طراحی سایت
اطلاعیه

فراخوان دانشجویان برجسته پژوهشی


 به منظور انتخاب دانشجويان برجسته پژوهشي دستورالعمل اجرايي نحوه امتيازدهي به فعاليتهاي پژوهشي دانشجويان پژوهشگر در سایت دانشکده پرستاری و مامایی بارگذاری شده است. لذا دانشجويان واجد شرايط مي توانند از تاريخ 01/03/1397 لغايت 15/03/1397 مستندات خود را  مطابق آيين نامه همراه با  فرم تكميل شده چك ليست دستورالعمل اجرايي به كميته تحقيقات دانشجويي مركزي شخصا تحويل نمايند تا پس از مطابقت و انجام فرآيند اداري به دفتركميته كشوري تحقيقات دانشجويي ارسال گردد.  مطابق ماده 2 آيين‌نامه «تسهيلات آموزشي، پژوهشي و رفاهي ويژه استعدادهاي درخشان» اين دستورالعمل ويژه دانشجويان مقاطع مختلف و فارغ التحصيلان تا حداكثر 2 سال بعد فارغ التحصيلي مي باشد.


واحد پژوهش دانشکده پرستاری و مامایی

 

اطلاعیه

اطلاعیه


قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

به اطلاع می رساند با توجه به اهمیت انتخاب موضوع پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد و جلوگیری از پروژه های تحقیقاتی تکراری، کلیه دانشجویان در مرحله تصویب پروپوزال گواهی پیشینه تحقیق را از پایگاه اطلاعاتی ایرانداک از طریق مراجعه به لینک زیر:/https://pishine.irandoc.ac.ir دریافت و آن را پیوست پروپوزال نمایند. بدیهی است که ارائه گواهی پیشینه تحقیق جهت تصویب پروپوزال الزامی خواهد بود.

 

واحد تحصیلات تکمیلی واحد پژوهش دانشکده پرستاری و مامایی

 

آموزش

                                                    

         تابلو آموزشی                                                             تابلو پژوهشی   

                                                                                               

    

                                       

جستجو