برای دریافت برنامه کارآموزی ترم جدید به قسمت تابلو آموزشی مراجعه کنید.


اسامی دانشجویان برتر (اول تا سوم) نیمسال اول سال تحصیلی 95-96 دانشکده پرستاری و مامایی

اخبار حداقل

  برگزاری جلسه گروه مامایی در دانشکده پرستاری و مامایی (چهارشنبه, 31 خرداد,1396)
جلسه گروه مامایی با موضوع" بررسی مقدمات برگزاری آزمون آسکی دانشجویان ورود به عرصه مامایی در شهریورماه امسال" با حضور اعضاء هیئت علمی گروه و مربیان آموزشی گروه، در روز دو شنبه 29/3/96 ساعت 11:30 الی 13 در محل دفتر مدیر گروه برگزار گردید.

  برگزاری جلسه گروه مامایی در دانشکده پرستاری و مامایی (چهارشنبه, 31 خرداد,1396)
جلسه گروه مامایی با حضور اعضاء هیئت علمی گروه، در روز سه شنبه 23/3/96 جهت بررسی و اظهار نظرگروه در خصوص بازنگری لاگ بوک های کارآموزی دانشجویان مامایی برگزار گردید.

  بازدید مدیر گروه مامایی از آخرین هفته کارآموزی های دانشجویان مامایی دانشکده پرستاری و مامایی (چهارشنبه, 31 خرداد,1396)
مدیر گروه مامایی روز یکشنبه مورخ 21/3/96 ساعت 10 الی 12 از آخرین هفته کارآموزی دانشجویان مامایی بازدید نمودند. دانشجویان و مربیان در واحد ادمیت و لیبر و زایمان بخش زایشگاه بیمارستان شهید مصطفی خمینی(ره) حضور فعال داشتند.

  برنامه کاری دانشکده پرستاری و مامایی در هفته جاری ( 27/3/96 لغایت 31/3/96 ) (ﺳﻪشنبه, 30 خرداد,1396)
- برگزاری امتحانات پایان ترم     ( ساعت     12 – 8   از شنبه لغایت چهارشنبه 27 الی 31/3/96 ) - جلسه شورای آموزشی دانشکده    ( ساعت  30/12  یکشنبه 28/3/96  ) - جلسه گروه مامایی در خصوص برگزاری آزمون آسکی    ( ساعت 13 -...

  برنامه کاری دانشکده پرستاری و مامایی در هفته جاری ( 20/3/96 لغایت 24/3/96 ) (ﺳﻪشنبه, 23 خرداد,1396)
- برگزاری جلسه بازنگری لاگ بوک های گروه پرستاری       ( ساعت 11/30  شنبه 20/3/96  ) - بازدید از کارآموزی های دانشجویان مامایی       ( یکشنبه  21/3/96    ) - برگزاری سمینار سوختگی دانشجویان عرصه پرستاری ( ساعت  12 – 10...
(ادامه اخبار)
جستجو
مقالات اعضای هئیت علمی دانشکده حداقل
حداقل

جزوات و منابع درسی اساتید

دات نت نیوک فارسی