X

اخبار دانشکده

روز یکشنبه 9/9/99 جلسه گروه مامایی با حضور مدیر گروه،اعضای هیئت علمی و مربیان مامایی به صورت مجازی برگزار شد در این جلسه در مورد مسائل و مشکلات موجود به بحث و تبادل نظر پرداخته شد.
دوشنبه، 10 آذر 1399 - 12:47
روز شنبه 8/9/99 کارگاه مجازی روش های آنالیز آماری 2 توسط جناب آقای دکتر آزادی با همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد.
یکشنبه، 09 آذر 1399 - 20:41
روز جمعه 7/9/99 کارگاه مجازی آموزش روش های آنالیز آماری توسط سرکار خانم دکتر اشرف دیرکوند مقدم با همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی برگزار گردید.
یکشنبه، 09 آذر 1399 - 20:29
در راستای برنامه­ های توانمندسازی دانشجویان، انجمن علمی پرستاری با همکاری گروه پرستاری در تاریخ 9/9/99 از ساعت 10 الی 12 صبح با تدریس جناب آقای حمید حیدرزاده اقدام به برگزاری کارگاه مجازی "تریاژ پره هاسپیتال" ویژه دانشجویان پرستاری و مامایی نمود.
یکشنبه، 09 آذر 1399 - 20:26
در راستای برنامه­ های توانمندسازی دانشجویان، انجمن علمی پرستاری با همکاری گروه پرستاری در تاریخ 8/9/99 از ساعت 10 الی 12 صبح با تدریس جناب آقای اسد ایمانی اقدام به برگزاری کارگاه مجازی "آخرین دستورالعملهای احیاء" ویژه دانشجویان پرستاری و فوریتهای پزشکی نمود.
یکشنبه، 09 آذر 1399 - 20:24
در راستای برنامه های توانمندسازی دانشجویان، انجمن علمی مامایی با همکاری گروه مامایی در تاریخ 5/9/99 از ساعت 11 تا 13 با تدریس سرکار خانم دکتر اشرف دیرکوند مقدم اقدام به برگزاری کارگاه مجازی"معاینات بالینی هایمن" ویژه دانشجویان کارشناسی مامایی ترم 7 و اعضاء هیات علمی نمود.
یکشنبه، 09 آذر 1399 - 20:23
در راستای برنامه های توانمندسازی دانشجویان، انجمن علمی مامایی با همکاری گروه مامایی در تاریخ 5/9/99 از ساعت 19 تا 21 با تدریس سرکار خانم الهه بهرامی اقدام به برگزاری کارگاه مجازی "غربالگری نوزاد" ویژه دانشجویان کارشناسی مامایی ترم 3 نمود.
یکشنبه، 09 آذر 1399 - 20:22
در راستای برنامه های توانمندسازی دانشجویان، انجمن علمی مامایی با همکاری گروه مامایی در تاریخ 4/9/99 از ساعت 8 تا 10 با تدریس سرکار خانم دکتر اشرف دیرکوند مقدم اقدام به برگزاری کارگاه مجازی"معاینات بالینی هایمن" ویژه دانشجویان کارشناسی مامایی ترم 3 نمود.
یکشنبه، 09 آذر 1399 - 20:21
در راستای برنامه های توانمندسازی دانشجویان، انجمن علمی مامایی با همکاری گروه مامایی در تاریخ 4/9/99 از ساعت 20 تا 22 با تدریس سرکار خانم دکتر نسیبه شریفی اقدام به برگزاری کارگاه مجازی"مدیریت دیستوشی" ویژه دانشجویان کارشناسی مامایی ترم 3 نمود.
یکشنبه، 09 آذر 1399 - 20:20
در راستای برنامه های توانمندسازی دانشجویان، انجمن علمی پرستاری با همکاری گروه پرستاری در تاریخ 3/9/99 از ساعت 10 الی 12 با تدریس جناب آقای محمد رضا بسطامی اقدام به برگزاری کارگاه مجازی "تریاژ START" ویژه دانشجویان فوریتهای پزشکی نمود.
یکشنبه، 09 آذر 1399 - 20:19
در راستای برنامه های توانمندسازی دانشجویان، انجمن علمی پرستاری با همکاری گروه پرستاری در تاریخ 2/9/99 از ساعت 10 الی 12 با تدریس جناب آقای حمید حیدرزاده اقدام به برگزاری کارگاه مجازی "تریاژ هاسپیتال" ویژه دانشجویان پرستاری و مامایی نمود.
یکشنبه، 09 آذر 1399 - 20:18
در راستای برنامه های توانمندسازی دانشجویان، انجمن علمی مامایی با همکاری گروه مامایی در تاریخ 2/9/99 از ساعت 20 الی 22 با تدریس سرکار خانم مهناز شفعیان اقدام به برگزاری کارگاه مجازی"معاینات فیزیگی نوزاد" ویژه دانشجویان کارشناسی مامایی ترم 5 نمود.
یکشنبه، 09 آذر 1399 - 20:16
در راستای برنامه های توانمندسازی دانشجویان، انجمن علمی مامایی با همکاری گروه مامایی در تاریخ 20/8/99 از ساعت 20 تا 22 با تدریس سرکار خانم صفورا طاهری اقدام به برگزاری کارگاه مجازی"معاینات فیزیکی نوزاد" ویژه دانشجویان کارشناسی مامایی ترم 7 نمود.
یکشنبه، 09 آذر 1399 - 20:14
روز سه شنبه 4/9/99 کارگاه مجازی آموزش پروپوزال نویسی توسط سرکار خانم دکتر شریفی با همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد.
ﺳﻪشنبه، 04 آذر 1399 - 17:57
روز چهارشنبه 21/8/99 کارگاه اخلاق در پژوهش نوسط خانم شفیعیان با همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد.
ﺳﻪشنبه، 04 آذر 1399 - 17:55
صفحه 1 از 72ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها