طراحی سایت
DnnForge - NewsArticles
روزیکشنبه  مورخ 22/7/97 ساعت 14-12/30 ، توسط نماینده بنیاد ملی نخبگان استان جلسه توجیهی جهت دانشجویان ورودی جدید مقطع کارشناسی وکارشناسی ارشد این دانشکده با حضور ریاست محترم دانشکده و معاون آموزشی وپژوهشی در قسمت آموزشی دانشکده پرستاری ومامایی در پردیس 2 با هدف تشویق وترغیب دانشجویان برگزار گرد...
چهارشنبه، 25 مهر 1397 - 10:15
روز سه شنبه مورخ 17/7/96 ، جلسه شورای گروه مامایی با حضور اعضاء هیئت علمی و مربیان آموزشی گروه مامایی ، با هدف بررسی مسائل ومشکلات دانشجویان در دفتر مدیر گروه مامایی برگزار گردید .  
چهارشنبه، 25 مهر 1397 - 10:14
روز سه شنبه مورخ 18/7/97 ،باحضور ریاست محترم دانشکده، اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشکده، جلسه معارفه معاون آموزشی پزوهشی،مدیر تحصیلات تکمیلی،مدیر گروه مامایی و معاون گروه پرستاری ساعت 12-14 در محل سالن کنفرانس دانشکده برگزار گردید.
شنبه، 21 مهر 1397 - 11:07
-جلسه کمیته اخلاق حرفه ای (روز شنبه 21/7/97 ) -برگزاری جلسه توجیهی بنیاد ملی نخبگان- سرپرست دانشکده به همراه مدیرکل آموزش و مدیر مرکز توسعه مطالعات ( ساعت 14-12:30روز یکشنبه 22/7/97 ) -برگزاری جلسه نمایندگان دانشکده ( ساعت 30/12 سه شنبه 24/7/97 ) --جلسه آشنایی دانشجویان ترم اول توسط مدیر گروه پرس...
شنبه، 21 مهر 1397 - 10:43
 جلسه دفاع از پروپوزال پایان نامه خانم مهناز آقابیگی دانشجوی کارشناسی ارشد داخلی -جراحی با حضور ریاست دانشکده،مدیر تحصیلات تکملیلی، نماینده پژوهش دانشگاه، استاد راهنما، استاد مشاور،داوران پایان نامه،کارشناس تحصیلات تکمیلی در روز سه شنبه 10/7/97 ساعت 12 در محل واحد تحصیلات تکمیلی دانشکده برگزار ...
شنبه، 21 مهر 1397 - 10:38
روز چهارشنبه مورخ 11/7/97 ، توسط مدیر گروه پرستاری به منظور ارزیابی کیفیت آموزش بالینی دانشجویان و همچنین بررسی مسائل ومشکلات آنها در بیمارستانهای محل کار آموزی بازدید بعمل آمد .
شنبه، 14 مهر 1397 - 12:43
روز چهارشنبه مورخ 11/7/97  راس ساعت 12 جلسه مربیان بالینی / حق التدریس دانشکده پرستاری و مامایی با حضور مدیرگروه و معاون گروه پرستاری ،اعضای هیئت علمی و مربیان حق التدریس در محل سالن کنفرانس دانشکده پرستاری و مامایی برگزار گردید در این جلسه در راستای بهبود کیفیت کارآموزی ها به بحث و تبادل نظر پ...
شنبه، 14 مهر 1397 - 12:42
روز سه شنبه مورخ 10/7/97 راس ساعت 13 جلسه استاد مشاور دانشکده با حضور مسئول استاد مشاور  دانشکده سرکار خانم دکتر اشرف دیرکوند مقدم و اساتید مشاور دانشکده در محل دفتر ریاست دانشکده پرستاری و مامایی برگزار گردید .
شنبه، 14 مهر 1397 - 12:41
روزیکشنبه  مورخ 8/7/97 ، اولین جلسه شورای آموزشی دانشکده در شروع نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 با حضور اعضاء شورا و درمحل دفتر ریاست محترم دانشکده تشکیل گردید در این جلسه درخواستهای نقل و انتقال دانشجویان مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.
شنبه، 14 مهر 1397 - 12:40
روز دوشنبه مورخ 2/7/97 ، جلسه توجیهی دانشجویان جدید الورود پرستاری با حضور ریاست دانشکده  مدیرگروه پرستاری ، مسئول آموزش دانشکده و کارشناس امور دانشجویی  و با حضور دانشجویان پرستاری ورودی مهر 97 در محل دانشکده پرستاری و مامایی برگزار گردید .
شنبه، 14 مهر 1397 - 12:39
- جلسه شورای پژوهشی دانشکده شنبه 14/7/97 (ساعت 14-12:30) -پیگیری مصوبات شورای آموزشی ( شنبه و یکشنبه 14و 15/7/97 ) -انجام حذف و اضافه دانشجویان (14و 15 /7/97 ) -برگزاری جلسه تدوین قرار داد با تولیدی کمیا جهت دوخت روپوش دانشجویان (شنبه 14/7/97 ساعت 12-2) -بازدید از فیلد بالینی توسط مدیر گروه پرست...
شنبه، 14 مهر 1397 - 08:55
روز چهارشنبه مورخ 4/7/97، توسط مدیر گروه پرستاری با هدف بررسی کیفیت و شرایط کارآموزی های دانشجویان گروه پرستاری و همچنین ارزیابی وضعیت حضور دانشجویان و مربیان در ساعات کارآموزی از بخش های مختلف بیمارستان امام (ره ) بازدید بعمل آمد.
شنبه، 07 مهر 1397 - 10:59
آزمون آسکی پیش از ورود به عرصه دانشجویان پرستاری در روزهای شنبه و یکشنبه مورخ 31/6/97 و 1/7/97 از ساعت 8 لغایت 13:30 با همکاری اعضای هیئت علمی ،مربیان بالینی و دانشجویان ارشد پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی با هدف آمادگی دانشجویان جهت ورود به عرصه و شناسایی نقاط ضعف دانشجویان و رفع آن ها در کلاسها ...
شنبه، 07 مهر 1397 - 10:44
-برگزاری جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود ( ساعت10-8 شنبه 7/7/97 ) -برگزاری مزاید بوفه دانشکده پرستاری و مامایی ( شنبه 7/7/97 ) -برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشکده ( ساعت 12 یکشنبه 8/7/97 ) -دفاع از پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری (ساعت 2-12 سه شنبه 10/7/97 ) -جلسه استاد مشاور با حضور اس...
شنبه، 07 مهر 1397 - 09:54
آدرس جدید دانشکده پرستاری و مامایی
ایلام- بانگنجاب - ابتدای بلوار پژوهش - ساختمان جدید دانشکده پرستاری و مامایی
چهارشنبه، 04 مهر 1397 - 13:27
صفحه 1 از 49ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها   
جستجو