DnnForge - NewsArticles حداقل
18

برگزاری جلسه کارگروه توسعه برنامه های میان رشته ای در دانشکده پرستاری و مامایی

در تاریخ 95/10/13 از ساعت 13 الی 14جلسه کارگروه توسعه برنامه های میان رشته ای در محل دانشکده پرستاری و مامایی، با حضور اعضا برگزار گردید.
تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (98)
کد خبر: 12218
جستجو