DnnForge - NewsArticles حداقل
24

بازدید مدیر گروه پرستاری از بخش روانپزشکی بیمارستان شهید مصطفی خمینی(ره)

در راستای اجرای برنامه های طرح تحول کارآموزی در تاریخ 15/12/95  توسط مدیرگروه پرستاری از بخش روانپزشکی  بیمارستان شهید مصطفی خمینی(ره) بازدید به عمل آمد.
تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (72)
کد خبر: 12681
جستجو