DnnForge - NewsArticles حداقل
24

اردوی فرهنگی تفریحی دانشکده پرستاری و مامایی

در تاریخ 16/12/95 اردوی فرهنگی با حضورمعاون محترم آموزشی، معاون محترم دانشجویی و فرهنگی، مدیرمحترم امور عمومی مجموعه پردیس ، مسئولین، اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشکده پرستاری و مامایی در ارتفاعات بانگنجاب برگزار گردید.

در این اردو پس ازپیاده روی از دانشکده تا محل اردو با سخنرانی جناب آقای دکتر موسوی مقدم  پیرو شان خانواده ومسابقه فرهنگی و اهدا جوایز ادامه و با پذیرایی از حاضرین خاتمه یافت.

 

تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (81)
کد خبر: 12683
جستجو