DnnForge - NewsArticles حداقل
24

بازدید معاون آموزشی و پژوهش دانشکده پرستاری و مامایی از مراکز بهداشتی - درمانی

صبح روز شنبه مورخ 21/12/95 معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده به همراه مدیر گروه مامایی از کارآموزی دانشجویان پرستاری و مامایی در مراکز سلامت شماره 1،9 و 10شهری بازدید بعمل آوردند.

 

تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (73)
کد خبر: 12685
جستجو