DnnForge - NewsArticles حداقل
23

بازدید مدیر گروه مامایی از بیمارستان شهید مصطفی خمینی(ره)

در تاریخ 16/11/95  ساعت 8 الی 10 مدیرگروه مامایی از بخش های زایشگاه ، جراحی زنان و کلینیک فوق تخصصی زنان  بیمارستان شهید مصطفی خمینی(ره) بازدید نموده و با دانشجویان و مربیان مربوطه و مسئولین بخش های فوق الذکر به بحث و تبادل نظر پرداختند.
تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (83)
کد خبر: 12691
جستجو