DnnForge - NewsArticles حداقل
27

جلسه ریاست دانشکده پرستاری و مامایی با دانشجویان ترم 2 پرستاری

روز دوشنبه مورخ 21/1/96 جلسه ای با حضور ریاست محترم دانشکده پرستاری و مامایی راس ساعت11 با دانشجویان ترم 2 پرستاری برگزار گردیددر این جلسه به بحث و تبادل نظر در رابطه با مسائل و مشکلات موجود پرداخته شد.

تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (203)
کد خبر: 12788
جستجو