DnnForge - NewsArticles حداقل
27

جلسه ریاست دانشکده پرستاری و مامایی با دانشجویان ترم چهار پرستاری

روز شنبه مورخ 26/1/96 جلسه ای با حضور ریاست محترم دانشکده پرستاری و مامایی راس ساعت 11/30 با دانشجویان ترم 4 پرستاری گروه 1 برگزار شد در این جلسه در مورد مسائل و مشکلات موجود به بحث و تبادل نظر پرداخته شد.

تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (46)
کد خبر: 12791
جستجو