DnnForge - NewsArticles حداقل
24

برگزاری سمینار اورژانس های داخلی توسط دانشکده پرستاری و مامایی

در راستای توانمندسازی دانشجویان پرستاری، سمینار اورژانس های داخلی با حضور دانشجویان پرستاری و فوریت های پزشکی و به همت گروه پرستاری دانشکده پرستاری  در تاریخ 18/2/96 در بیمارستان شهید مصطفی خمینی(ره)  برگزار گردید.

تعداد امتیازات: (1) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (80)
کد خبر: 13078
جستجو