DnnForge - NewsArticles حداقل
18

برگزاری جلسه گروه مامایی دانشکده پرستاری ومامایی

جلسه  گروه مامایی با حضور مدیر گروه  و مربیان آموزشی ، روز یکشنبه مورخ  16/7/96 در محل بیمارستان آیت اله طالقانی(ره) با هدف بررسی مسائل  و مشکلات دانشجویان و مربیان در واحد های کارآموزی تشکیل شد .
تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (11)
کد خبر: 14139
جستجو