طراحی سایت
DnnForge - NewsArticles
19

برگزاری جلسه ماهانه دانشجویان ارشد پرستاری در دانشکده پرستاری ومامایی

جلسه ماهانه دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری ، روز سه شنبه مورخ 18/7/96 راٌس ساعت 12 ظهر با هدف تعامل دانشجویان با مسئولین و بررسی پیشنهادات آنها در واحد تحصیلات تکمیلی دانشکده برگزار گردید.
تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (131)
کد خبر: 14160
جستجو