طراحی سایت
DnnForge - NewsArticles
19

بازدید مسئولین دانشکده پرستاری ومامایی از مرکز پزشکی قانونی

معاون آموزشی وپژوهشی دانشکده پرستاری ومامایی و مدیر گروه مامایی در روز چهار شنبه مورخ 19/7/96 از وضعیت آموزش بالینی دانشجویان مامایی در مرکز پزشکی قانونی شهر ایلام بازدید نمودند .
تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (138)
کد خبر: 14175
جستجو