طراحی سایت
DnnForge - NewsArticles
تاریخ انتشار: شنبه 20 آبان 1396

  برنامه کاری دانشکده پرستاری و مامایی در هفته جاری ( 20/8/96 لغایت 24/8/96 )

امتیاز: Article Rating

- بازدید معاون مدیر گروه مامایی از فیلد آموزش بالینی    ( عصر   شنبه 20/8/96 )

- بازدید معاون مدیر گروه پرستاری از فیلد آموزش بالینی     (  شنبه  20/8/96 )

- برگزاری کارگاه « کنترل عفونت در بیماران » ویژه دانشجویان ترم 3  پرستاری      ( ساعت 14 12 شنبه 20/8/96 )

- برگزاری کارگاه « بیماری های زنان  » جهت پرسنل مامایی سطح استان    ( یکشنبه 21/8/96 )

- پیگیری اضافه کاری مربیان بالینی دانشکده در معاونت توسعه دانشگاه   ( یکشنبه 21/8/96 )

- برگزاری آزمون دانشجویان ورودی فوریت های پزشکی     (  یکشنبه و دوشنبه  21و22/8/96 )              

- بازدید مدیر گروه پرستاری از فیلد آموزش بالینی   (    سه  شنبه 23/8/96  )              

- بازدید معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده از فیلدهای آموزش بالینی    ( سه شنبه 23/8/96 )

- بازدید مدیر گروه مامایی از فیلد آموزش بالینی     ( ساعت 12 10  چهارشنبه 24/8/96 )

- برگزاری ژورنال کلاب با موضوع «  اضطراب مرگ سالمندان »   بامدیریت خانم دکتر اطاقی  ( چهارشنبه 24/8/96 )

- جلسه استاد مشاور       ( ساعت 12  چهارشنبه 24/8/96  )

- پایش عملکرد دانشکده در قالب « آتنا »       ( در طول هفته جاری )

- استخراج واحدهای ارائه شده ترم آینده و اعلام به مدیران گروههای آموزشی    ( در طول هفته جاری )

- پی گیری تعمیرات موتورخانه دانشکده  ( در طول هفته جاری )

 

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
جستجو