طراحی سایت
DnnForge - NewsArticles
08

برگزاری جلسه ژورنال کلاب در دانشکده پرستاری و مامایی

جلسه ژورنال کلاب با موضوع « خودکشی در سالمندی » ، صبح روز چهارشنبه مورخ 8/9/96 با حضور دانشجویان ارشد پرستاری سالمندی و با نظارت خانم دکتراطاقی در سالن کنفرانس مرکزروان پزشکی آیت ا... طالقانی (ره) برگزار شد .
تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (114)
کد خبر: 14726
جستجو