طراحی سایت
DnnForge - NewsArticles
08

مشارکت گروه مامایی در برگزاری کارگاه آموزش فوریت های مامایی

گروه مامایی دانشکده پرستاری ومامایی در برگزاری کارگاه آموزش فوریت های مامایی که جهت ماماهای شاغل در استان در تاریخ 7/9/96 در سالن کنفرانس ستاد دانشگاه با هماهنگی امورمامایی معاونت درمان برگزار گردید ،مشارکت داشتند .
تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (113)
کد خبر: 14729
جستجو