طراحی سایت
DnnForge - NewsArticles
تاریخ انتشار: شنبه 11 آذر 1396

  برنامه کاری دانشکده پرستاری و مامایی در هفته جاری (11/9/96 لغایت 14/9/96 )

امتیاز: Article Rating

- ارزیابی سامانه پایش برنامه عملیاتی وزارت    ( شنبه 11/9/96)

- جمع آوری مستندات بین المللی سازی دانشگاه  ( ساعت  9 8  شنبه  11/9/96  )

- جلسه گروه مامایی    ( ساعت 14- 12  شنبه  11/9/96   )

- بازدید مدیر گروه پرستاری از فیلد آموزش بالینی     ( صبح شنبه  11/9/96  )

- بازدید معاون مدیر گروه مامایی از فیلد آموزش بالینی  (  ساعت 12-  14   شنبه 11/9/96 )

- بازدید معاون مدیر گروه پرستاری از فیلد آموزش بالینی     ( عصر دو شنبه  13/9/96  )

- برگزاری کارگاه « احیاء قلبی و ریوی » برای دانشجویان ترم 5 پرستاری در بیمارستان شهید مصطفی خمینی ( ره )  ( ساعت 14-11 سه شنبه 14/9/96  )

- برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال دانشجویان ارشد     ( ساعت 12  سه شنبه 14/9/96   )

- برگزاری جلسه ژورنال کلاب با عنوان « نارسایی قلبی »  با مدیریت دکتر تقی نژاد  ( ساعت 16-14 سه شنبه 14/9/96 )

- جلسه مسئولین و اعضای هیئت علمی داشکده  ( ساعت 12 10 سه شنبه  14/9/96  )

- پایش سامانه آتنا و بارگذاری مستندات جدید      ( در طول هفته جاری )

- برگزاری امتحانات میان ترم     ( در طول هفته جاری )

- تایپ و آماده سازی فرمهای قرارداد حق التدریس اساتید   ( در طول هفته جاری  )

- تنظیم و ارسال قرارداد طرح های مصوب شورای پژوهشی آبانماه      ( در طول هفته جاری )

- پیگیری تغییر وضعیت فصلنامه از چاپی به الکترونیکی در مجوز جدید انتشار   ( در طول هفته جاری )

- پیگیری ثبت نام فصلنامه در  Cope ، طبق قرارداد با شرکت ضامن سلامتی    ( در طول هفته جاری )

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
جستجو