طراحی سایت
DnnForge - NewsArticles
تاریخ انتشار: شنبه 11 آذر 1396

  بازدید مدیر گروه پرستاری از فیلد آموزش بالینی بیمارستان امام خمینی (ره)

امتیاز: Article Rating

صبح روز شنبه مورخ 11/9/96 ، توسط مدیر گروه پرستاری از وضعیت آموزش بالینی دانشجویا ن پرستاری در بیمارستان امام خمینی (ره) بازدید بعمل آمد .

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
جستجو