طراحی سایت
DnnForge - NewsArticles
06

برگزاری سومین جلسه شورای نظارت برانجمن علمی دانشجویان در دانشکده پرستاری ومامایی

صبح روز سه شنبه مورخ 5/10/96 ، سومین جلسه شورای نظارت برانجمن علمی دانشجویان دانشکده پرستاری ومامایی با حضورمعاون آموزشی و پژهشی دانشکده ، دبیر انجمن علمی رشته های پرستاری ومامایی ، دبیر انجمن علمی دانشکده پرستاری ومامایی، مدیر گروه مامایی ، مدیر گروه پرستاری و کارشناس امور فرهنگی با هدف پیگیری اقدامات قبلی انجمن و همچنین بررسی اقدامات پیشنهادی جدید در دفتر معاون محترم آموزشی وپژوهشی دانشکده برگزار گردید .  

تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (82)
کد خبر: 15072
جستجو