طراحی سایت
DnnForge - NewsArticles
تاریخ انتشار: شنبه 09 دی 1396

  جلسه پراتیک دانشکده پرستاری و مامایی

امتیاز: Article Rating

روز سه شنبه مورخ 5/10/96 جلسه پراتیک دانشکده پرستاری و مامایی با حضور ریاست محترم دانشکده،معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده ،مدیران گروه های آموزشی، مسئول آموزش دانشکده،کارشناس پراتیک و اساتید گروه پرستاری در محل دفتر معاونت محترم دانشکده برگزار گردید. در این جلسه مشکلات و نیازمندی های واحد پراتیک مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم در جهت رفع نواقص اتخاذ گردید .

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
جستجو