طراحی سایت
DnnForge - NewsArticles
09

شبکاری دانشجویان ومربیان دانشکده پرستاری ومامایی دربیمارستانهای آموزشی از ترم بهمن 1396

ریاست دانشکده : در راستای کاهش تراکم جمعیت دانشجویان درشیفت صبح وهمچنین ارتقاء کیفیت آموزش دانشجویان این دانشکده ، مربیان واعضاء هیئت علمی دانشکده پرستاری ومامایی ازاوایل ترم بهمن سال تحصیلی 97- 96 شبکاری در بیمارستان را تجربه می کنند .
تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (92)
کد خبر: 15090
جستجو