طراحی سایت
DnnForge - NewsArticles
09

برگزاری شورای گروه مامایی در دانشکده پرستاری ومامایی

صبح روزچهارشنبه مورخ 6/10/96 ، شورای گروه مامایی با حضور اعضاء هیئت علمی گروه مامایی و با هدف تقسیم واحدهای نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 اعضائ هیئت علمی گروه مامایی در دفتر مدیر گروه مامایی برگزار گردید.
تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (77)
کد خبر: 15092
جستجو