طراحی سایت
DnnForge - NewsArticles
تاریخ انتشار: شنبه 09 دی 1396

  برگزاری شورای گروه مامایی در دانشکده پرستاری ومامایی

امتیاز: Article Rating
صبح روزچهارشنبه مورخ 6/10/96 ، شورای گروه مامایی با حضور اعضاء هیئت علمی گروه مامایی و با هدف تقسیم واحدهای نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 اعضائ هیئت علمی گروه مامایی در دفتر مدیر گروه مامایی برگزار گردید.
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
جستجو