طراحی سایت
DnnForge - NewsArticles
تاریخ انتشار: شنبه 09 دی 1396

  برنامه کاری دانشکده پرستاری و مامایی در هفته جاری ( 9/10/96 لغایت 13/10/96 )

امتیاز: Article Rating

- جلسه گروه مامایی  ( ساعت 14- 12  شنبه 9/10/96 )

- بازدید مدیر و معاون گروه پرستاری از فیلد آموزش بالینی  ( ایوان )    ( شنبه 9/10/96 )

- برگزاری آزمون پایان کارآموزی دانشجویان مامایی  ( یکشنبه 10/10/96 )

- کارگاه « مهارت های ارتباطی » دانشجویان ارشد سالمندی داخلی ترم اول     ( ساعت 14 12  یکشنبه 10/10/96 )

- بازدید مدیر گروه مامایی از کارآموزی دانشجویان مامایی( دوشنبه 11/10/96  )

- بازدید معاون مدیر گروه پرستاری از فیلد آموزش بالینی  ( دوشنبه 11/10/96  )

- برگزاری کارگاه  « الکتروشوک » برای دانشجویان فوریت  بیمارستان امام خمینی ( ره ) ( ساعت 12 8 سه شنبه 12/10/96 )

- بازدید معاون مدیر گروه مامایی از کارآموزی دانشجویان مامایی     ( چهارشنبه 13/10/96 )        

- برگزاری جلسه کمیته امتحانات ( ساعت 30/12  چهارشنبه   13/10/96  )

- هماهنگی با آموزش در خصوص تعیین استاد واحدهای تئوری گروه مامایی  ( در طول هفته جاری )

- پیگیری تنظیم برنامه های آموزشی نیمسال دوم    ( در طول ایام هفته )

- هماهنگی با مربیان گروه پرستاری جهت برگزاری آزمون پایان دوره دانشجویان ترم 8   ( در طول هفته جاری )

- پیگیری لاگ بوک های گروه فوریت ( در طول هفته جاری )

- پی گیری خرید تجهیزات پراتیک ( در طول هفته جاری )                                                                    

 

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
جستجو