طراحی سایت
DnnForge - NewsArticles
16

برنامه کاری دانشکده پرستاری و مامایی در هفته جاری ( 16/10/96 لغایت 20/10/96 )

- بازدید مدیر گروه پرستاری از فیلد آموزش بالینی   ( شنبه  16/10/96   )

- برگزاری کارگاه پرسنلی « مسمومیت داخلی »  بیمارستان شهید مصطفی خمینی ( ره ) ( ساعت 13- 9  شنبه 16/10/96  )

- برگزاری آزمون پایان کارآموزی دانشجویان مامایی    ( یکشنبه 17/10/96  )

- جلسه گزارش پیشرفت پایان نامه دانشجویان ارشد پرستاری  ( یکشنبه 17/10/96  )

- آماده سازی کلاسها و شماره گذاری صندلیها جهت برگزاری امتحانات پایان ترم  ( یکشنبه و دوشنبه 17و 18/10/96 )

- برگزاری جلسه شورای پژوهشی دانشکده    ( ساعت 14 12 سه شنبه 19/10/96 )

- برگزاری کارگاه اعتبار بخشی جهت دانشجویان عرصه پرستاری   ( ساعت 13 11  سه شنبه  19/10/96 )- بیمارستان شهید مصطفی خمینی ( ره )

-  برگزاری امتحانات پایان ترم ( تک واحدی )  ( سه شنبه و چهارشنبه  19 و 20/10/96 )

- بازدید مدیر گروه مامایی از فیلد آموزش بالینی    ( چهارشنبه 20/10/96 )

- پایش برنامه عملیاتی ( وزارت + دانشکده  )  ( در طول هفته جاری )

- هماهنگی با مربیان جهت انجام امتحان فاینال دانشجویان عرصه ترم 8 پرستاری ( در طول هفته جاری )

- برگزاری جلسه توجیهی دانشجویان پرستاری ترم 8  جهت آزمون فاینال   ( در طول هفته جاری )

- نهایی کردن تقسیم واحدهای گروه پرستاری   ( در طول هفته جاری )

- پیگیری لاگ بوک های فوریت پزشکی  ( در طول هفته جاری )

تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (99)
کد خبر: 15199
جستجو