طراحی سایت
DnnForge - NewsArticles
تاریخ انتشار: شنبه 23 دی 1396

  برنامه کاری دانشکده پرستاری و مامایی در هفته جاری ( 23/10/96 لغایت 27/10/96 )

امتیاز: Article Rating

- آمادگی دانشکده جهت بازدید اعضای محترم هیات ممتحنه وزارت بهداشت در خصوص مجوز ارشد پرستاری ویژه و ارشد اورژانس ( شنبه 23/10/96 )                                                                                       

- جلسه شورای پژوهشی دانشکده      ( ساعت 14 12/30 شنبه 23/10/96  )

- برگزاری امتحانات پایان ترم   (  شنبه لغایت چهارشنبه   23 لغایت 27/10/96 )

- بازدید اعضای محترم هیات ممتحنه، ارزشیابی و برنامه ریزی رشته پرستاری از دانشکده پرستاری و مامایی ( یکشنبه 24/10/96 )

- بازدید مدیر گروه پرستاری از فیلد آموزش بالینی    ( یکشنبه 24/10/96  )

- جلسه هماهنگی فرایندهای اداری و آموزشی  ( ساعت 12 یکشنبه 24/10/96 )

- جلسه گروه مامایی      ( ساعت 14 11/30   دوشنبه  25/10/96  )

- کارگاه   « استرس در محیط اداری و راه های کنترل آن » ویژه اعضای هیئت علمی و کارکنان ( ساعت 12 -10 سه شنبه 26/10/96 ) دفتر ریاست دانشکده

- برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشکده    ( ساعت 12/30   سه شنبه 26/10/96  )

- جلسه دفاع از پایان نامه خانم حسنوند     ( ساعت 12/30  چهارشنبه 27/10/96 )

- برگزاری آزمون فاینال دانشجویان ترم 8 پرستاری   ( در طول هفته )

 

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
جستجو