طراحی سایت
DnnForge - NewsArticles
04

برگزاری جلسه پیش دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری

صبح  روز سه شنبه مورخ 3/11/96 ، جلسه پیش دفاع پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری آقای ناوخاصی و خانم نیکان با حضور اساتید راهنما ومشاور ومدیرتحصیلات تکمیلی در دانشکده پرستاری ومامایی برگزار گردید .
تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (96)
کد خبر: 15351
جستجو