X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: چهارشنبه 04 بهمن 1396

  برگزاری جلسه دفاع نهایی از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری

امتیاز: Article Rating
صبح روز چهارشنبه مورخ 4/11/96 ، جلسه دفاع نهایی از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری آقای ساسان ناوخاصی و اعظم نیاکان با حضور اساتید محترم راهنما ، مشاور، داوران  و همچنین جمعی از دانشجویان در دفتر ریاست محترم دانشکده برگزار گردید .
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز