طراحی سایت
DnnForge - NewsArticles
17

برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشکده پرستاری ومامایی

جلسه شورای آموزشی دانشکده پرستاری ومامایی روز سه شنبه مورخ 10/11/96 با حضور اعضاء شورا در دفتر ریاست محترم دانشکده برگزارگردید . در این جلسه مسایل ومشکلات دانشجویان مطرح وتصمیمات لازم اتخاذ گردید .
تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (100)
کد خبر: 15474
جستجو