X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 17 بهمن 1396

  بازدید ریاست محترم دانشکده پرستاری ومامایی ازکارآموزی دانشجویان دربیمارستان شهید مصطفی خمینی (ره)

امتیاز: Article Rating
صبح روز دوشنبه مورخ 16 /11/96 ، ریاست محترم دانشکده با هدف بررسی وضعیت نظم و حضورمربیان ودانشجویان ، از کارآموزی دانشجویان پرستاری وفوریت پزشکی در بیمارستان شهید مصطفی خمینی (ره) بازدید نمودند.
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز