طراحی سایت
DnnForge - NewsArticles
17

بازدید ریاست محترم دانشکده پرستاری ومامایی ازکارآموزی دانشجویان دربیمارستان شهید مصطفی خمینی (ره)

صبح روز دوشنبه مورخ 16 /11/96 ، ریاست محترم دانشکده با هدف بررسی وضعیت نظم و حضورمربیان ودانشجویان ، از کارآموزی دانشجویان پرستاری وفوریت پزشکی در بیمارستان شهید مصطفی خمینی (ره) بازدید نمودند.
تعداد امتیازات: (1) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (118)
کد خبر: 15475
جستجو