طراحی سایت
DnnForge - NewsArticles
17

برگزاری شورای گروه مامایی در دانشکده پرستاری ومامایی

صبح روزدوشنبه مورخ 16/11/96  ، شورای گروه مامایی با حضور اعضاء هیئت علمی و مربیان آموزشی گروه با هدف بررسی مشکلات آموزشی گروه یادآوری وتاًکید در خصوص قوانین ومقررات حاکم بر کارآموزیها در محل دفتر مدیر گروه مامایی برگزار گردید .

تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (132)
کد خبر: 15478
جستجو