طراحی سایت
DnnForge - NewsArticles
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 17 بهمن 1396

  برگزاری شورای گروه مامایی در دانشکده پرستاری ومامایی

امتیاز: Article Rating

صبح روزدوشنبه مورخ 16/11/96  ، شورای گروه مامایی با حضور اعضاء هیئت علمی و مربیان آموزشی گروه با هدف بررسی مشکلات آموزشی گروه یادآوری وتاًکید در خصوص قوانین ومقررات حاکم بر کارآموزیها در محل دفتر مدیر گروه مامایی برگزار گردید .

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
جستجو