طراحی سایت
DnnForge - NewsArticles
تاریخ انتشار: دوشنبه 23 بهمن 1396

  بازدید معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی از فیلد های آموزش بالینی

امتیاز: Article Rating
روز دوشنبه مورخ 23/11/96 ، معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده به منظور بررسی وضعیت آموزش بالینی دانشجویان مامایی، از بخش های مختلف بیمارستان آیت الله طالقانی (ره) بازدید نمودند.
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
جستجو