X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: دوشنبه 14 اسفند 1396

  بازدید مدیر گروه مامایی از کاراموزی دانشجویان مامایی

امتیاز: Article Rating
روز یکشنبه مورخ 13/12/96، توسط مدیرگروه مامایی ازکارآموزی دانشجویان مامایی در بخشهای زنان ، ادمیت ، جراحی زنان و زایشگاه بیمارستان آیت ... طالقانی (ره) با هدف بررسی وضعیت آموزشی دانشجویان بازدید بعمل آمد .
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز