طراحی سایت
DnnForge - NewsArticles
14

برگزاری کارگاه آموزشی « اصول پرونده نویسی » جهت دانشجویان درعرصه مامایی دانشکده پرستاری ومامایی

کارگاه آموزشی « اصول پرونده نویسی» در تاریخ 13 /12/96 ساعت 13- 11 با سخنرانی سرکار خانم کوچی نیا کارشناس مامایی و مسئول بخش جراحی زنان بیمارستان آیت ا... طالقانی (ره) جهت دانشجویان درعرصه مامایی درمحل کلاس آموزشی بیمارستان آیت ا... طالقانی (ره) برگزار گردید .
تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (111)
کد خبر: 15654
جستجو