طراحی سایت
DnnForge - NewsArticles
23

بازدید معاون مدیر گروه مامایی از کارآموزی دانشجویان مامایی

روز سه شنبه مورخ 22/12/96، توسط معاون مدیرگروه مامایی ازکارآموزی دانشجویان مامایی در بخشهای جراحی زنان و زایشگاه بیمارستان آیت ... طالقانی (ره) با هدف بررسی وضعیت آموزشی دانشجویان بازدید بعمل آمد .
تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (99)
کد خبر: 15761
جستجو