طراحی سایت
DnnForge - NewsArticles
16

بازدید معاون آموزشی دانشکده پرستاری ومامایی و معاون مدیرگروه پرستاری از فیلد آموزش بالینی دانشجویان

صبح روز شنبه مورخ 15/2/97 ، توسط معاون محترم آموزشی دانشکده پرستاری ومامایی و معاون مدیر گروه پرستاری با هدف بررسی وضعیت آموزش بالینی دانشجویان در بیمارستان امام خمینی (ره) بازدید بعمل آمد .
تعداد امتیازات: (1) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (59)
کد خبر: 16246
جستجو