طراحی سایت
DnnForge - NewsArticles
22

بازدید ریاست محترم دانشکده پرستاری ومامایی ازفیلد آموزش بالینی دانشجویان

صبح روز سه شنبه مورخ 18/2/97 ، توسط ریاست دانشکده پرستاری ومامایی با هدف بررسی وضعیت آموزش بالینی دانشجویان در بیمارستان شهید مصطفی خمینی (ره) بازدید بعمل آمد.
تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (45)
کد خبر: 16291
جستجو