طراحی سایت
DnnForge - NewsArticles
22

برنامه کاری دانشکده پرستاری و مامایی در هفته جاری ( 22/2 /97 لغایت 26/2/97 )

- برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال 4 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری ( شنبه  22/2/97 )

- برگزاری کارگاه آشنایی با پروتکل جدید  CPR ( 2018   ) توسط دکتر تقی نژاد جهت دانشجویان ارشد  ( ساعت 16- 14 یکشنبه 23/2/97 )

- بررسی وضعیت پراتیک دانشکده  ( ساعت 12 یکشنبه 23/2/97 )

- برگزاری شورای گروه مامایی  ( یکشنبه  23/2/97  )

- بازدید مدیر گروه مامایی از فیلد آموزش بالینی   ( یکشنبه  23/2/97  )

- برگزاری شورای نمایندگان دانشکده   ( ساعت 12/30  دوشنبه 24/2/97 )

- کارگاه « غربالگری سرطان » برای پرسنل مامایی سالن توسعه  ( ساعت 12- 8  دوشنبه 24/2/97 )

- پیگیری مصوبات شورای نمایندگان  ( سه شنبه 25/2/97  )

- بازدید معاون آموزشی دانشکده از فیلد آموزش بالینی  ( سه شنبه  25/2/97 )

- بازدید ریاست دانشکده از فیلد آموزش بالینی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام به همراه رئیس بورد پرستاری کشور ( ساعت 9 صبح  سه شنبه 25/2/97 )

- برگزاری کارگاه « مهارت های ارتباطی »  برای پرستاران  بیمارستان مصطفی خمینی ( ره ) ( ساعت 14- 9 چهارشنبه 26/2/97 )

- بررسی وضعیت پاویون دانشجویان پرستاری در بیمارستان امام ( ساعت 12 چهارشنبه 26/2/97 )

- برگزاری جلسه گروه پرستاری  ( ساعت 12 چهارشنبه 26/2/97 )

- برگزاری جلسه هم اندیشی بین مدیر کل آموزش معاونین آموزشی دانشکده های پزشکی پرستاری و مامایی پیراپزشکی و نماینده آموزش در بیمارستان شهید مصطفی خمینی ( ره ) ( در طول هفته جاری )

- جلسه شورای پژوهش دانشکده  ( در طول هفته جاری )

- برگزاری امتحانات تک واحدی پایان نیمسال   ( در طول هفته جاری )

- صدور ابلاغ امتحانات پایان ترم نیمسال دوم جهت اساتید  ( در طول هفته جاری )

- ادامه فرایند ارزشیابی همکار از همکار   ( در طول هفته جاری )

تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (53)
کد خبر: 16293
جستجو