طراحی سایت
DnnForge - NewsArticles
26

بازدید مسئولین دانشکده پرستاری و مامایی از بیمارستان امام خمینی ( ره)

روز شنبه مورخ 22/2/97 ، ریاست محترم دانشکده پرستاری و مامایی به همراه معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده و معاون مدیر گروه مامایی از فیلد آموزش بالینی در بیمارستان امام خمینی ( ره) بازدید نمودند.
تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (42)
کد خبر: 16340
جستجو