X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: چهارشنبه 02 خرداد 1397

  بازدید مدیر گروه پرستاری از فیلد آموزش بالینی

امتیاز: Article Rating
صبح روز سه شنبه مورخ 1/3/97 ، توسط مدیر پرستاری از کارآموزی دانشجویان پرستاری  دربیمارستان شهید مصطفی (ره) با هدف بررسی وضعیت آموزش بالینی دانشجویان بازدید بعمل آمد .
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز