طراحی سایت
DnnForge - NewsArticles
02

بازدید مدیر گروه پرستاری از فیلد آموزش بالینی

صبح روز سه شنبه مورخ 1/3/97 ، توسط مدیر پرستاری از کارآموزی دانشجویان پرستاری  دربیمارستان شهید مصطفی (ره) با هدف بررسی وضعیت آموزش بالینی دانشجویان بازدید بعمل آمد .
تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (35)
کد خبر: 16453
جستجو