X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: دوشنبه 07 خرداد 1397

  برگزاری کارگاه آموزشی «مبتنی بر شواهد » در دانشکده پرستاری ومامایی

امتیاز: Article Rating
 صبح روز چهارشنبه مورخ 26/2/97 ، کارگاه آموزشی مبتنی بر شواهد  توسط دکتر مصیب مظفری جهت دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری دربیمارستان شهید مصطفی خمینی (ره)  برگزار گردید .
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز