X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 08 خرداد 1397

  بازدید مدیر گروه مامایی از فیلد اموزشی بیمارستان ایت ا... طالقانی

امتیاز: Article Rating
 روز یکشنبه مورخ 6/3/97، توسط مدیر گروه مامایی از کارآموزی دانشجویان مامایی واقع در بیمارستان آیت ا... طالقانی با هدف بررسی وضعیت آموزش بالینی دانشجویان بازدید بعمل آمد .
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز