طراحی سایت
DnnForge - NewsArticles
08

بازدید مدیر گروه مامایی از فیلد اموزشی بیمارستان ایت ا... طالقانی

 روز یکشنبه مورخ 6/3/97، توسط مدیر گروه مامایی از کارآموزی دانشجویان مامایی واقع در بیمارستان آیت ا... طالقانی با هدف بررسی وضعیت آموزش بالینی دانشجویان بازدید بعمل آمد .
تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (28)
کد خبر: 16510
جستجو