X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 08 خرداد 1397

  برگزاری شورای گروه مامایی در دانشکده پرستاری ومامایی

امتیاز: Article Rating

صبح روز دوشنبه مورخ 7/3/97، شورای گروه مامایی با حضور اعضاء هیئت علمی گروه مامایی در محل دفتر مدیر گروه به منظور بحث وبررسی در مورد رشته های میان رشته ای در گروه تشکیل گردید  .

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز