طراحی سایت
DnnForge - NewsArticles
08

بازدید ریاست محترم دانشکده پرستاری و مامایی از فیلد اموزش بالینی بیمارستان شهید مصطفی خمینی (ره)

صبح روزسه شنبه مورخ 8/3/97، توسط ریاست محترم دانشکده پرستاری ومامایی از کاراموزی دانشجویان این دانشکده در بیمارستان شهید مصطفی خمینی(ره)  با هدف بررسی وضعیت آموزش بالینی دانشجویان بازدید بعمل آمد .
تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (34)
کد خبر: 16512
جستجو