طراحی سایت
DnnForge - NewsArticles
08

بازدید ریاست محترم دانشکده پرستاری ومامایی از کارآموزی دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری

صبح روز سه شنبه مورخ 8/3/97 ، توسط ریاست محترم دانشکده پرستاری ومامایی از کارآموزی دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری دربیمارستان شهید مصطفی (ره) با هدف بررسی وضعیت آموزش بالینی دانشجویان بازدید بعمل آمد .
تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (52)
کد خبر: 16516
جستجو