X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: شنبه 12 خرداد 1397

  بازدید مسئولین دانشکده پرستاری ومامایی از فیلد آموزش بالینی دانشجویان

امتیاز: Article Rating
صبح روز چهارشنبه  مورخ 9/3/97، توسط معاون محترم آموزشی وپژوهشی دانشکده و مدیر گروه پرستاری از فیلد آموزش بالینی دانشجویان در بیمارستانهای  آیت ا... طالقانی و شهید مصطفی خمینی (ره)  با هدف بررسی وضعیت آموزش بالینی دانشجویان بازدید بعمل آمد .
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز