طراحی سایت
DnnForge - NewsArticles
03

برنامه کاری دانشکده پرستاری و مامایی در هفته جاری ( 2/4/97 لغایت 6/4/97 )

- ویرایش ، نهایی سازی و ارسال برنامه عملیاتی دانشکده طبق فرمت جدید   ( شنبه 2/4/97 )

- آماده سازی پاویون دانشجویان در بیمارستان امام ( ره ) جهت شیفت های شب دانشجویان در ترم جدید ( شنبه 2/4/97 )

- ادامه برگزاری امتحانات پایان ترم    ( شنبه  لغایت چهارشنبه  2/4/97 لغایت  6/4/97 )

- برگزاری آزمون فاینال  ( داخلی جراحی ) دانشجویان پرستاری ترم 8 ( ساعت  12 – 8 دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه  4 و 5 و 6/4/97

- برگزاری جلسه شورای گروه مامایی در دانشکده پرستاری و مامایی      ( ساعت 13 – 11  سه شنبه 5/4/97 )

- برگزاری کارگاه مخاطرت تنفسی برای دانشجویان پرستاری ترم 8    ( ساعت  14- 11/30 سه شنبه 5/4/97 )

- تخریب و تعمیر سرویس بهداشتی پاویون مربیان بیمارستان امام ( ره )   ( در طول هفته جاری )

- پی گیری بهبود وضعیت تجهیزات کلاس های آموزشی دانشجویان   ( در طول هفته جاری )

 

 

 

تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (67)
کد خبر: 16725
جستجو