طراحی سایت
DnnForge - NewsArticles
04

تجهیز پاویون دانشجویان شبکار پرستاری در بیمارستان امام (ره) توسط دانشکده پرستاری ومامایی با حمایت معاونت محترم آموزشی دانشگاه

روزهای شنبه ویکشنبه مورخ2 و 3 تیرماه 97 ، پاویون دانشجویان شبکار پرستاری در بیمارستان امام (ره) توسط دانشکده پرستاری ومامایی جهت استفاده دانشجویان شبکار رشته های پرستاری و فوریت پزشکی در ترم مهر  97به صورت کامل تجهیز و تکمیل شد .
تعداد امتیازات: (1) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (76)
کد خبر: 16744
جستجو