طراحی سایت
DnnForge - NewsArticles
09

برنامه کاری دانشکده پرستاری و مامایی در هفته جاری ( 9/4/97 لغایت 13/4/97 )

- برگزاری کمیته اخلاق حرفه ای دانشکده پرستاری و مامایی جهت نهایی سازی لباس های فرم دانشجویان ( Dress Code ) ( ساعت 14 – 13 یکشنبه 10/4/97 )

- شروع برگزاری آزمون فاینال دانشجویان مامایی     ( از یکشنبه 10/4/97 )

- برگزاری آزمون مصاحبه تخصصی شرکت کنندگان در مصاحبه هیات علمی بالینی( دوشنبه لغایت چهارشنبه  13/4/9711 )

- پیگیری طراحی و پارتیشن بندی سالن پراتیک دانشکده   ( دوشنبه  11/4/97 )

- جلسه شورای پژوهشی دانشکده   ( ساعت 12 سه شنبه 12/4/97 )

- برگزاری جلسه دفاع نهایی دانشجوی ارشد ( ساعت 13/30 سه شنبه 12/4/97 )

- بازدید مدیر گروه پرستاری از بیمارستان های ایوان ، سرابله و دره شهر جهت کارآموزی دانشجویان پرستاری  ( در طول هفته )

- بررسی پرونده دانشجویان فارغ التحصیل پرستاری و مامایی   ( در طول هفته جاری )

- تکمیل گزارش تدریس نیمسال دوم اساتید    ( در طول هفته جاری )

- برگزاری کارگاه لاگ بوک الکترونیکی جهت مربیان پرستاری   ( در طول هفته جاری )

 

 

 

 

 

تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (72)
کد خبر: 16782
جستجو