X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: یکشنبه 17 تیر 1397

  برنامه کاری دانشکده پرستاری و مامایی در هفته جاری ( 4/16 /97 لغایت 97/4/20 )

امتیاز: Article Rating
 

 - برگزاری جلسه تعیین عنوان پروپوزال دانشجویان ارشد  (ساعت 12 شنبه 16/4/97 )

- مصاحبه جذب هیئت علمی بالینی گروه مامایی    (ساعت 13 – 9 شنبه 16/4/97 )

- مصاحبه جذب هیئت علمی بالینی گروه پرستاری    (ساعت 12 – 9 یکشنبه 17/4/97 )

- انجام تسویه حساب دانشجویان رشته پرستاری  (شنبه و یکشنبه  16 و 17/4/97  )

- برگزاری آزمون فاینال جهت دانشجویان پرستاری  موفق به پاس واحد نشده اند  ( ساعت 13 –  8  یکشنبه 17/4/97 )

- برگزاری جلسه پراتیک  ( ساعت  9 صبح سه شنبه  19/4/97 )

- تکمیل و ارسال گزارش نهایی تدریس اساتید در نیمسال دوم 97 – 96  ( سه و چهارشنبه 19 و 20/4/97 )

- بازدید از بیمارستان ایوان   (سه شنبه   19/4/97  )

- - بازدید از بیمارستان دره شهر  (چهار شنبه   20/4/97  )

- ادامه آزمون فاینال دانشجویان مامایی  (در طول هفته جاری )


اشتراک گذاری
ثبت امتیاز