X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 19 تیر 1397

  بازدید مدیر گروه پرستاری دانشکده پرستاری ومامایی از مرکز اموزشی درمانی امام علی (ع) سرابله

امتیاز: Article Rating
روز چهارشنبه مورخ 13/4/97 توسط خانم دکتر رئیسی فر مدیر گروه پرستاری و خانم نظری از اعضای هیئت علمی دانشکده پرستاری ومامایی به منظور بررسی و رفع مشکلات موجود دانشجویان رشته پرستاری از بیمارستان امام علی(ع) شهر سرابله بازدید بعمل آمد . همچنین در این بازدید جلسه ای با حضور ریاست و مترون بیمارستان برگزارگردید  و تصمیمات لازم ازجمله اقامت شبانه روزی دانشجویان در طول مدت کارآموزی دراین بیمارستان اتخاذ گردید .
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز